Nhằm tạo khuyến khích khách hàng mua sỉ với số lượng lớn. Thời Trang 3C đưa ra chính sách ưu đãi mới dành cho khách hàng có nội dung cụ thể như sau:

Đối với khách hàng mua số lượng nhiều trong 1 mẫu, Thời Trang 3C có 4 bước giá được áp dụng cụ thể như sau:

-         Bước giá 1: Áp dụng cho khách hàng mua từ 1 – 10 sản phẩm trong cùng 1 mẫu.

-         Bước giá 2: Áp dụng cho khách hàng mua từ 11- 50 sản phẩm trong cùng 1 mẫu.

-         Bước giá 3: Áp dụng cho khách hàng mua từ 51- 100 sản phẩm trong cùng 1 mẫu.

-         Bước giá 4: Áp dụng cho khách hàng mua từ 101 sản phẩm trở lên trong cùng 1 mẫu.

Đối với khách hàng mua số lượng nhiều cho nhiều mẫu, Thời Trang 3C có 4 bước giá được áp dụng cụ thể như sau:

-         Bước giá 1: Áp dụng cho khách hàng có đơn hàng đạt từ 10 – 99 sản phẩm. Khách hàng sẽ được áp dụng chương trình ưu đãi 1

-         Bước giá 2: Áp dụng cho khách hàng có đơn hàng từ 100 – 199 sản phẩm. Với đơn hàng như trên quý khách sẽ được áp dụng bước giá 2 cho từng mã sản phẩm có trong đơn hàng.

-         Bước giá 3: Áp dụng cho khách hàng có đơn hàng từ 200 – 299 sản phẩm. Với đơn hàng như trên, quý khách sẽ được áp dụng bước giá 3 cho từng mã sản phẩm có trong đơn hàng.

-         Bước giá 4: Áp dụng cho khách hàng có đơn hàng từ 300 sản phẩm trở lên. Với đơn hàng như trên, quý khách sẽ được áp dụng bước giá 4 cho từng mã sản phẩm có trong đơn hàng.


Ngoài ra, Thời Trang 3C còn có chính sách tích điểm dành cho khách hàng, cụ thể như sau: khi tổng giá trị thanh toán các đơn hàng của quý khách đạt mức 5 triệu đồng, quý khách sẽ được nhận 1 thẻ giảm giá trị giá 20.000 VND, phiếu giảm giá được áp dụng cho đơn hàng tiếp theo của quý khách.

Chi tiết về cách sử dụng và điều kiện áp dụng của thẻ giảm giá, quý khách vui lòng xem tại đây.