Kể từ ngày 11/12/2012 Thời Trang 3C áp dụng chính sách bán sỉ với giá ưu đãi khi mua số lượng nhiều mẫu trên cùng 1 đơn hàng như sau:

-   Giảm 500 vnđ/sp đối với đơn hàng có tổng số lượng từ 20 sản phẩm trở lên

-   Giảm 1.000 vnđ/sp đối với đơn hàng có tổng số lượng từ 30 sản phẩm trở lên

-   Giảm 1.500 vnđ/sp đối với đơn hàng có tổng số lượng từ 50 sản phẩm trở lên

-   Giảm 2.000 vnđ/sp đối với đơn hàng có tổng số lượng từ 100 sản phẩm trở lên

Lưu ý: không áp dụng cho các mẫu sau:

-    Mẫu có số lượng trên 10 sản phẩm trong đơn hàng

-    Mẫu có giá dưới 100.000 vnđ