Thời trang 3C xin thông báo tới khách hàng một số sản phẩm tăng giá do một số lí do khách quan sau:

1. Mã: D2932

Giá sau khi thay đổi:

1-10sp: 549.000 VNĐ

11-50sp: 546.000 VNĐ

51-100sp: 543.000 VNĐ

>=101sp: 540.000 VNĐ